Kolczuga płytowa

Items

Name
Kołyska koszykowa
Karwasz kolczugi płytowej
Karacena hełmowa
Hełm z ochraniaczem nosa
Rękawice kolczugi płytowej
Nagolenniki kolczugi płytowej
Napierśnik kolczugi płytowej
Kozaki kolczugi płytowej