Eliksir wytrzymałości

Items

Name
Róg wytrzymałości
Ampułka wytrzymałości
Fiolka wytrzymałości