Narzędzie (wyrąb lasu)

Items

Name
Runiczna siekiera
Siekiera