Dachy

Items

Name
Dach ze skały łupkowej
Dach gontowy
Dach słomiany
Dach płócienny