Jaskinie

Regions

NameDifficultyRisk Level
Jaskinie350.2 %
Tunel Vinnersona601 %

Units

NameSkill
Pracownik10
Sleipnir25
Waran30
Podróżujący uniwersalny uczony30
Nomada30
Doświadczony łucznik30
Konspirator30
Gaspardus35
Jegomość Golem35
Mądrobrył40
Kret gluciak60