Góry

Regions

NameDifficultyRisk Level
Góra Strażnika0 %
Srebrne Góry8 %
Góry Trzech Braci13 %
Góry Królewskiego Sokoła16 %
Góry Krótkiego Ostrza200.1 %
Góry Odrodzenia300.3 %
Płaskowyż Pegaza350.5 %
Góry Beztroskie400.5 %
Przylądek Końca Świata500.1 %

Units

NameSkill
Tur cecha5
Przewodnik10
Rumak bojowy10
Zwiadowca Tortanów10
Traveling Aurochs15
Lanfarski grizzly20
Kuc islandzki20
Niedźwiedź20
Zwiadowca20
Nomada25
Nordriańska góralka25
Sokół25
Rozjemca Borzem25
Protektorka28
Mądrobrył30
Ryś30
Kret gluciak32
Górska koza32
Skrzydlaty rumak35
Volcanar Aurochs35
Cesarski orłosęp40
Czarny orzeł42
Nordriańska koza górska50
Wieczny wędrowiec50