Przylądek Końca Świata

Territory:Nordria
Landform:GóryGóry
Difficulty:50
Risk Level:0.1

Sites

NameCoordinatesLandformDifficultyRisk Level
Tunel Vinnersona(147:294)JaskinieJaskinie600.1
Port Władców(151:298)MiastoMiasto450.5
Krypta Jotungar(150:284)GóryGóry550.1
Sanktuarium Poetów(150:293)GóryGóry500

Items

NameRatio
Fragment runicznego artefaktu30%
Ruda domano80%
Ruda odiemlu120%
Ruda niebieskolitu120%
Ruda azurytu200%
Mglista perła120%
Ruda galandrytu1%
Odłamek śnieżnego kamienia60%
Odłamek xuranu30%
Odłamek marmuru200%
Małe nieobrobione serce komety1%
Mały nieoszlifowany księżycowy kamień1%
Głaz śnieżnego kamienia20%
Xuran Sand30%
Piasek ze śnieżnego kamienia60%
Piasek z marmuru200%
Umowa100%

Units

NameRatio
Czarny orzeł20%
Zdrajca mściciel50%
Zatroskana dusza40%
Nordriańska koza górska30%
Nordriański zwiadowca40%
Nordriańska góralka40%
Młody szlachcic20%
Dyplomatka30%
Konspirator20%
Protektorka30%