Region:Pola Złotej Mgły
Landform:RówninaRównina
Difficulty:7
Risk Level:
Skills: