Ciesielstwo

Companions

Ciesielstwo

TaskResultDifficultyDurationComponentsDiscoverable
Skleć ścianę z desek201:01:06501Yes
Wykonaj belkowanie401:01:06301Yes
Postaw fundament601:01:06701Yes
Zrób dach gontowy801:01:064051Yes
Skleć ścianę izolacyjną1001:01:0660101Yes
Postaw fundament na palach1401:01:06651Yes
Zrób dach ze słomy1601:01:0640501Yes
Zrób dach ze skały łupkowej1801:30:165051Yes
Skleć ścianę z pni2001:01:06701Yes
Wykonaj belkowanie do fortyfikacji obronnej2502:02:131501Yes
Postaw wieżę3001:01:06901Yes

Nordriańskie ciesielstwo

TaskResultDifficultyDurationComponentsDiscoverable
Wykonaj nordriańskie belkowanie3501:01:06510
Postaw nordriańską ścianę4501:01:0636010
Postaw nordriański fundament na palach5501:01:06510

Conpanions for trade

NameSkillGet with
Rzemieślnik10 Przywództwo
Pracownik10 Przywództwo
Cerrydwen Cahern15
Cieśla20 Przywództwo
Snycerka30 Przywództwo
Emeryk40 Przywództwo