Proponowane działki

Proponowane działki

Sokolnicy sugerują nowo przybyłym, żeby osiedlili się gdzieś w tych okolicach.

Zone:Registratura Króla
Resident:Vilian Pergament

Items

Name
Certyfikat własności: Wzgórze Koźlarza Grabowego
Certyfikat własności: Wzgórze Wysokiego Gniazda
Certyfikat własności: Rzeczny Szlak
Certyfikat własności: Pola Białego Kamienia
Certyfikat własności: Bezkresna Falkonia