Kuśnierstwo Kalranda

Kuśnierstwo Kalranda

Zone:Zakład obróbki wełny i skóry
Resident:Kalrand

Items

Name
Receptura: Skórzane rękawy
Receptura: Skórzane nagolenniki
Technika garbowania: Jeleń
Technika garbowania: Dzik
Technika garbowania: Tur
Technika garbowania: Niedźwiedź
Technika garbowania: Sarna
Garbnik dębowy
Garbnik chromowy
Garbnik solny
Ostrze
Szydło
Delikatna skóra
Receptura: Skórzane rękawice
Receptura: Skórzany napierśnik