Harker

Harker

Moja rodzina może ci dzisiaj sprzedać te oto rzeczy.

Site:Rzeka Szeptu
Resident:Harker

Items

Name
Receptura: Stopiony azuryt
Samorodki niebieskolitu