Warsztat budowlany

Warsztat budowlany

Żeby zdobyć wprawę masz tu na próbę kilka prostych materiałów.

Zone:Warsztat Robotników Budowlanych
Resident:Gurdo

Items

Name
Receptura: Fundament
Receptura: Kamienna ściana
Kielnia
Blok z marglu
Glina
Receptura: Sklepienie