Sprzęt Elalisa

Sprzęt Elalisa

Dobry inżynier potrzebuje odpowiednich narzędzi. Mogę ci je sprzedać za uczciwą cenę.

Zone:Miejsce budowy mostu
Resident:Elalis

Items

Name
Receptura: Garbnik solny
Sól
Cyrkiel
Ruda magnetytu
Szkic: Strug
Szkic: Kompas