Kontakty Hiralda

Kontakty Hiralda

Celem wyjaśnienia: moi klienci potrzebują pracowników. Oni płacą mi za moje usługi, dlatego ty też dostaniesz pewną część tej sumy. W końcu nie chodzi tu o pracę niewolniczą, tylko o pośrednictwo pracy.

Zone:Gospoda "Pod słodkim księżycem"
Resident:Hiraldo Durborg