Stop szkło z kristalidu

Stop szkło z kristalidu

Hutnictwo: 51

Duration00:27:46
DifficultyHutnictwo - 51
PropertiesIsStackable
Buildings
Recipe

Result

NameChancesQuantity
Szkło z kristalidu100%1

Components

NameQuantity
Piasek z bormu3
Piasek z marapisu2
Paliwo1