Nordriański zwiadowca

Nordriański zwiadowca

  • 20Eksploracja
  • 25Las
  • 25Śnieg
  • 18Upór
Name:Nordriański zwiadowca
Type:Towarzysze T1
Interest:Komfort - 30

Task

Name Trade Difficulty Duration Type
Rekrutuj nordriańskiego zwiadowcę Przywództwo2700:20:50Towarzysze T1

Territories

Name Qantity
Nordria40%

Zones

Name Terrain Difficulty Risk Level Qantity
Gospoda Grisenara Miasto44020%