Pokój "Pod Kraczącym Krukiem"

Site:Pod Kraczącym Krukiem
Landform:MiastoMiasto
Difficulty:1
Risk Level:
Skills:Skrytość - 8
Komfort - 30