Metal Silahlar

Items

Name
Kama
Teber
Çatallı Direk
Buz Kesen
Kısa Kılıç
Uzun Kılıç
Meç
Hançer
Stiletto
Pala
Savaş Baltası
Savaş Baltası
Keser
Mızrak
Savaş Mızrağı
Şiş
Zincirli Gürz
Harman Döven
Gürz
Kesme Çekici
Savaş Çekici
Topuz