Görev

Items

Name
Sis Külçesi
Molin Harabeleri için izin
Calea ikna edildi
Rapor: Mahkeme Binası
Rapor: Valdera Soryason Akademisi
Rapor: Topluluk Evi
Mederick Schubert'e Mektup
Çatlak Sis Küresi
Karina'ya cevap ver
Merak
Molin Harabeleri arama raporu
Mühürsüz Mektup
Demir Sis
Molin'lerin Anahtarı
Görev tamamlandı
Noterden Onaylı Evraklar
Sahte Kazı Raporu
Çakma Sis Küresi
Jorana'nın tavsiye mektubu
Sansarlar kaçtı
Güvercin İşareti
İlk İz
Son İz
Av Kupası
İkinci İz
Deliller toplandı
Şahitlere soruldu
[Place Holder]
Raya kurtarıldı
Saldırganın kimliği
Lupuntar'ın masumluğu
Net Delil
Aile ziyaret edildi
Ayak izleri incelendi
Anne baba bulundu
Canavar yenildi
Kavga çözüldü
Grim Zehri
Av gezisinin sonu
Boğa İşareti
Lupuntar topluluğu sakinleştirildi
Kurt işareti
Guguk İşareti
Uçurum Derinleri hakkındaki rapor
Suikastçinin kimliği
Gözlenen Wyvern
Arankor ikna edildi
Jonas'ın araştırmaları hakkındaki rapor
Rovana esir alındı
Başarısız Deneme
Uçurum Derinleri Anahtarı
Dosyalanan suçlamalar
Soriason sihrinin sırrı
Hırsız alındı
Rovana'nın Tahmini
Ata Zarı
Feldon'un Misyon Raporu
Eufelburg sorunu çözüldü
Hırsızların güveni
Filardent'in Mühür Yüzüğü
Charivari yakalandı
Toplantı raporu
Oklan'ın dili çözüldü
Lupuntar'larla barış sözleşmesi
Jotunit'lerle barış sözleşmesi
Halmvik'le barış anlaşması
Cinayetle ilgili bilgi
Gerçeklik Kampı imha edildi
Katil Balina 2 Biletleri
Çalınan artefaktlar
Kaslı Fare için yolculuk izni
Gizemli paket
Yolculara soruldu
Eski Sikke
Onomerol
Adam Voris hakkında
Sızma görevi kayıtları
Aranksa oyun dışı kaldı
Jorge oyun dışı kaldı
Siren Rasathanesi ziyaret edildi
Bartholomeus oyun dışı kaldı
Camille oyun dışı kaldı
Olvar adaylığını geri çekti
Üzüntü Kampı imha edildi
İnsanlık Deposu imha edildi
İntikam Kampı imha edildi
Jorge artık bir danışman
Hayalet durum hakkında bilgi
Kaptan ikna edildi
Camilla'nın üslubu değişiyor
Oklan ikna edildi
Arama sonlandırıldı
Topluluğun Desteği
Elikar Dalı
Kassandra ikna edildi
Frigos ikna edildi
Malkorin ikna edildi
Tanith ikna edildi
Kış Kuluçkası Desteği
Güç Kuluçkası Desteği
Bahar Kuluçkası Desteği
Yaz Kuluçkası Desteği
Kurtarma görevi tamamlandı
Nam: Uçurum Derinlikleri
İlk birlik konuşlandırıldı
İkinci birlik konuşlandırıldı
Üçüncü birlik konuşlandırıldı
Dördüncü birlik konuşlandırıldı
Aranksa ikna edildi
Görünmez tehdit ortadan kaldırıldı
Diplomatik görev başarılıydı
Genel mutabakat
Cohana'yla anlaşmalı olarak
İdika'yla anlaşmalı olarak
Orik'le anlaşmalı olarak
Gilfaniel'in Esansı
Görev Raporu
Vinard'ın Sihir Kitabı
Köprü tamamlandı
Kapanmış tuzak
İnver'in sorunları çözüldü
Tahkikat hakkında fikirler
Wyvern Kanı
Meclis Üyesi Caleron kurtarıldı
Meclis Üyesi Vinnerson kurtarıldı
Firbolg Sihri
Karar verildi
Firbolg Küresi
Ovil artık sorun çıkarmıyor
Sis Küresi
Rahatlayan yürekler
Toplanan bilgiler
Çözümlenen vaka
Filardent'in Hazinesi
Baykuş üzerine garip bir şiir
Şiiri oku
Frederica Soriason'a mesaj var
Frederica Soriason'un görevleri tamamlandı
Başarılı firar
Kar Taşı Pazarı'nın kontrolü
Bir araştırmacının imzası
Malkorin'in desteği sağlandı
Tanith'in desteği sağlandı
Kassandra'nın desteği sağlandı
Firigos'un desteği sağlandı
Frederica Soriason'un araştırma belgeleri
Lurancia ikna edildi
Jotun Ormanı'nın kalbine kadar ilerlendi
Görev tamamlandı
Johansson'un onayı
Suç Örgütü
Başarılı İş
Her şey kontrol altında
Johansson ikna edildi
Kor Shelian ikna edidl
Suikast Sözleşmesi
İntikam alındı
Çalınan hazine
Gulyabani'nin varlığının kanıtı
Gulyabani'nin varlığından şüphelenme nedeni
Mantikor'un Nakliye Yükü
Arşedük'ten mesaj
Iriza'dan cevap
Wooden goat captured
Câble du Béhémoth
Cryptograms lexicon
Kristal Viperin
Memory-therapy
Gift for Mother Gourin
Olivier Durdur est convaincu
Sapphire dust
Şahincilerin mühürlü mektubu
Üçüncü parşömen
İkinci parşömen
İlk parşömen
Rinne'nin kaftanı
Rinne'nin giydiği kaftan
Intact limbs
Mavi form
Rüzgar Atı kendini Kılıçkaya Sıradağları'nda çok iyi hissediyor
Rüzgar Atı kendini Yeniden Doğuş Sıradağları'nda çok iyi hissediyor
Rüzgar Atı kendini Şahinistan'da çok iyi hissediyor
Rüzgar Atı kendini Şahbaz Dağları'nda çok iyi hissediyor
Sarayı incele
Şahinistan'da araştırmalar
Alektro Kimya Dersi
Plaka zırhın sırrı
Şahinistan Şapkası
Lanfar Şapkası
Kuzeyria Şapkası
Vojtek evcilleştirildi
Şahinistan maskesi
Kuzeyria maskesi
Lanfar Maskesi
Intermission over
Oville convinced
Society: Folk tales
House freed
Bilinmeyen yenilgi
Falconers acknowledgement
Dukes acknowledgement
Society of letters acknowledgement
Triangle: Inquiry Report
Triangle: Tale of the family
Triangle: Testimony of the explorer
Triangle: Personal observation
Report on the meeting at Hette
Opinion given
Aslan takip edildi
Sorach bulundu
Rakhs yenildi
Sinyal gönderildi
Aja: Research Report
Aja: Testimony of the heir
Aja: Rumors of Aja
Aja: Tale of hybrids
Aja: Testimony of the heirs
Successful experience
Well observed
Improvements to be made
Kırılmış öğe bulundu
Holambic'ten kılavuz
Ohlus calmed down
Universal antipoison
Eggs: Report of the inquiry
Eggs: Testimony of the bird breeder
Eggs: Rumors from the inn
Eggs: Gossip of the merchants
Behemoth kütüphanesi araştırıldı
Prens Malikanesinin kütüphanesi araştırıldı
Valdera-Soriason Akademisi araştırıldı
İn Akademisi araştırıldı
Element Sarayı kütüphanesi araştırıldı
Universalium Falconium araştırıldı
Liraine'nin öğrencileri hakkında bilgiler
Obsidyenin sivri ucu
Travel diary
Şahinci broşu
Baker: Research report
Plans of the secret weapon
Open door
Liraine's tower explored
Enemies defeated
Baskerburg: Investigation Report
Baskerburg: Physical evidence
Baskerburg: Footprints
Baskerburg: Testimony
Dukes: Anecdotal information
Falconers: Local rumors
Light reached
Düşmanla yüzleşme
Maryse için paket
Weir'in izlerinin peşinde
Weir kurtarıldı
Baker: Artisan's tale
Baker: Sheets of music
Baker: Written proof
Competition ended
Team reunited
İksirler verildi
Track of the assailants
Sandals: Testimony of the merchants
Sandals: Inquiry Report
Sandals: Testimony of the residents
Sandals: Testimony of the sailors
Message for the Moray
Agreement with the Vinnersons
Jotungar agreements
Agreement with the Calerons
Kokulu paket
Koutiroun'un balık tutma tesisi
Faurash balık tutma tesisi
Kara Su balık tutma tesisi
Rüzgar Atı casusu yenildi
Kızıl Kurt yenildi
Ayı Krodor yenildi
Araknidas yenildi
Scorpidus yenildi
Valen ikna edildi
Liraine hakkında yeni bilgiler
Form yığını
Moral bulundu
Tünel açıldı
Cellar searched
İyi hatıralar
Asker bulundu
Horrific wyvern defeated
Grimaldan fairy
Arianne bulundu
Sahte elbiseler bulundu
Weir hakkında bilgi
Amaca ulaşıldı
Şahinciler için sinyal
Ekipman bulundu
Mükemmel Kılavuz
Mot de passe de la statue
Clé de kryanbor
Torche en kryanroc
Encens nécromantiques
Rituel accompli
Mükemmel kablo klavuzu
Upteth est convaincu
Rapport sur les oubliés
Période de tests terminée
Ascenceur assembé
Dessin complet
Morceau de fresque
Début de la fresque
Secret order
Studied mecanism
Guardian golem's necklace
Searched tombs
Tomb guardian is defeated
Spoils searched
The cause of the death
Mysterious arrowhead
Meeting with the farfadet
Teslim edilen hediye
Gift for Maline Colonial
Gift for Faisele
Hiricine footprints
Falconers watchful
Support from the Falconers in service
Alpha goat captured
Keçi için bir çiftçi
Chariot repaired
News from the aide de camp
Tanik ifadeleri toplandı
Tanıklarla görüşüldü
Şahinciler bilgilendirildi
Brestandis Arenası Şampiyonası
Brestandis Arenası: Üçüncü Zafer
Brestandis Arenası: İkinci Zafer
Brestandis Arenası: Dördüncü Zafer
Brestandis Arenası: İlk Zafer
Brestandis Arenası: Beşinci Zafer
Noveltane Arenası: Beşinci Zafer
Noveltane Arenası: İlk Zafer
Noveltane Arenası: Dördüncü Zafer
Noveltane Arenası: İkinci Zafer
Noveltane Arenası: Üçüncü Zafer
Noveltane Arenası Şampiyonası
Arkadaş bulundu
Mokko test edildi
Gerçek çare
Plasebo
Ashar ikna edildi
Özel kurye kontratı
Arbukel'in enerji küresi
Rüzgar Atı kendini Ejderha Ağzı'nda çok iyi hissediyor
İtaatsiz'lerden bilgi
Hainin kimliğine ilişkin ipucu
Evening with friends
Siyah kalkan
Ruhsal fener
İskeletimsi iğrenç mahlukat yenildi
Tuzak hazırlandı
Nam: Hipogrifon
Essemart Malikanesinin sırrı
Dökümanlar bulundu
Merrugio'nun cesedi
Cinayet çözüldü
Armalı Lonca Cübbesi
Mühürlenmemiş Yanıt
Arkeolog'un sırrı
Nordel peşinden gelmeye hazır
İddia kabul edildi
Rüzgar Atı kendini Kristal Adada çok iyi hissediyor
Bilinmeyen düşman
Gheude'nin çaresi
Hırsız yakalandı
İskeletin ilk yenilgisi
Açık kapı
Takip bitti
Diziliş verildi
Ay Prensesi
Hiçrüzgar seni dinliyor
Açık arttırmaya giriş kartı
Nadja'ya mesaj
Daha az satıcı
Dörtnala Koşanların Sırrı
Birinci devriye bulundu
Şenlikli Eksanes
Şenlikli Solon
Şenlikli Kavendel
Tuzak Kurulumu
Grisenar Tavernası Sahibinin Tavsiyesi
"Kar Yıldızı" Tavernası Sahibinin Tavsiyesi
"Beyaz Sürü" Tavernası Sahibinin Tavsiyesi
"Kara Ok" Tavernası Sahibinin Tavsiyesi
Yemek tamamlandı
Hediye bulundu
Scheros'taki sisli yol
Novingen'dekl sisli yol
İlk savaş kazanıldı
İkinci savaş kazanıldı
Tissen'deki sisli yol
Dövüş kazanıldı
Ortaklık yenilendi
Taraskan'dan geçiş hakkı
Grimaldaz Haritası
Lilanie ikna edildi
Bilim adamları ikna edildi
İsbjoner'ler ikna edildi
Janessa bulundu
Parin bulundu
Rohald bulundu
Welcoming committee defeated
Yarış Oriktusu
Yarış Kabuklu Kurbağası
Claudio ikna edildi
Melina'nın Sözleşmesi
Claudio'nun Sözleşmesi
Yedeği bulundu
Yavru Gümüş Yaban Domuz Eti
Mederick'in Sözleşmesi
Description of the buyer
Buyer's code name
Origin of the buyer
Reference works
Arold'un Sertifikası
Fatura
Anlaşma: Kusursuz Taş Ocağı
Anlaşma: Öncü Kampı
Anlaşma: Dev Çam Çiftliği
Anlaşma: Avcı Kampı
Ödeme Mektubu
Üçüncü İpucu
İkinci İpucu
Dördüncü İpucu
Bilinmeyen ceset
Mezar kazıcıların parmağı
Üçüncü tabur yenildi
İkinci tabur yenildi
Dördüncü tabur yenildi
Boutaran Gölü'nden su
Kurt adamın izleri
Alıcının İmzası
Karga Paketi
Yaban domuzu eti yükü
Amisha'nın Reçeli
Essemart Kalesinden geri dönüş
Üçüncü devriye bulundu
İkinci devriye bulundu
Potkal #3
Potkal #2
Gelişim tamamlandı
Araştırma onaylandı
Ekipman kontratı
Üzücü Kanıtlar
Galderan'ın Dizgini
Maelstram yenildi
Lund yenildi
Arthurnan'la ilgili
İyi bir gerekçe
Bitki Bilgisi
Kılavuzun 1. bölümü
Kılavuzun 2. bölümü
Kılavuzun 3. bölümü
Médaillon terreux #2
Médaillon terreux #3
Médaillon terreux #4
Médaillon terreux #5
Médaillon terreux #1
Buz Zambağı
Mazevitya Madalyonu
Lamden Madalyonu
Kara Dokumacı Madalyonu
Varasi Madalyonu
Première partie de l'énigme
Yeniden Oluşturulan İskelet
Bacaklar
Kollar
Beden
Sağ ayak
Sağ el
Sol el
Kafa
Sol ayak
Parlayan değerli taş
Dalesserya Solorel Dalı
Dalesserya Soloreli
Bahçe: Rüzgar Atı çok memnun
Dalesserya: Rüzgar Atı çok memnun
Sihirli toprak numunesi
Samsa kayıp
Samsa'nın güveni
Lotus'dan izin
Lotus ikna edildi
Theodora's manuscript
Thedora'nın küresi
Dostlar kurtarıldı
Therianik su testisi
Yangın söndürüldü
Çalışma sonuçları
Mikal yenildi
İyileşen kimse
Saldırganların kimliği
Yeni yol
İksir verildi
Bulunan gem
Şarabın etkisi geçti
Mongoose yemlendi
Mongoose'un izleri
Sarhoşluğun sonu
Amzinas Kuvarsları
Söylentiler başladı
Ruhani yardım
Asılı ceset arandı
Mavi küre
Şahinciler kardeşliğine mektup
Hammadde korundu
Jotungar sahili belirlendi
Vulufang Tepesi tanımlandı
Kara Orman belirlendi
Büyülü ok
Sihirbazın ismi
Druid ikna edildi
Aubevillasın aile ağacı
Cantella'nın büyü kitabı
Suikast hakkında kanıt
Cult medallion
İkinci kule bulundu
İskeletler yenildi
Lizard is free
The second trail of Beutelgheu
The first trail of Beutelgheu
The lizard's prey
Decrypted message
Perforated paper
Hexagonal prism
Discovered trail
Borkan'ın raporu
Manastır'daki sayfalar bulundu
"Öten Karga'daki" sayfalar bulundu
Tissen'deki sayfalar bulundu
Gümüş Meşe Harabeleri'ndeki sayfalar bulundu
Mallar yola çıkmaya hazır
Angeska ikna edildi
Düzeltilmiş Harita
Deniz kuşunun parçası
Doktor tatmin edildi
Kaina'dan teşekkürler
Modeller
Gerçek tedavi
Kırık vial
Damlama Noktası Tavernası'nda Konuşma
"Öten Karga" tavernasında konuşma
Maçunalı Liman'da Konuşma
Tissen'de Konuşma
Mor ateş
Sarı alev
Baba yadigarı hızlandırıldı
Iriza ikna edildi
Kar Kabuğu Kampı'ndaki sayfalar bulundu
Maridontin Raporu
Kraliyet Şekerlemeleri
Taşın kaynağı bulundu
İskelet bulundu
Tarlalar arandı
Hayat mücevheri
Cadı bebeği
Cadıların sonu
Cadıların Yeri
Winifra Arcana'nın mülkiyeti
Explored tunnel
Arşedük'ün Mührü
Agent found
Dukes district searched
Elrickson yenildi
Zelana yenildi
Sector explored
Yaylar hakkında sunum
Davetin kabulü
Kargo alanının boşaltılmasında yardım et
Shai'e yardım et
İçecek Sürahisi
Archibald Landel'in Mühür Yüzüğü
Leon veya Lucia'nın belirmesi
Bahçeye yaklaş
Taş çemberine yaklaş
Kampa yaklaş
Avidel Arenası: Beşinci Zafer
Avidel Arenası: İkinci Zafer
Avidel Arenası: İlk Zafer
Avidel Arenası: Dördüncü Zafer
Avidel Arenası: Üçüncü Zafer
Avidel Arenası Kahramanı
Brack Arenası: Beşinci Zafer
Brack Arenası: İkinci Zafer
Brack Arenası: İlk Zafer
Brack Arenası: Dördüncü Zafer
Brack Arenası: Üçüncü Zafer
Vermeer Arenası: Beşinci Zafer
Vermeer Arenası: İkinci Zafer
Vermeer Arenası: İlk Zafer
Vermeer Arenası: Dördüncü Zafer
Vermeer Arenası: Üçüncü Zafer
Arico artık kızgın değil
Tortan'ın artefaktı
Dikkat dağınıklığı
Yola devam et
Nikol'ün Yüzüğü
Maredoss Dutları
Önemli Nesne
Mermer
Şahin Bileti
Bilmece Sandığı
Aynalı Kalkan
İçecek Şişesi
Oserat Esansı Şişeleri
Acı Esans Şişeleri
Pütürlü Dallar
Yolmacı'lar artık bir tehdit olmaktan çıktı
Bodan'ın doğum günü hediyesi
Altın Kafes
Odun kömürü dolu el arabası
Antik Harita
Renik'in Hazine Haritası
Şahar'ın intikamı alındı
Archibald Landel'in Anahtarı
Kütüphane anahtarı
Kaçakçılık Evi'nin anahtarı
Gizemli evin anahtarı
Küplü heykelin anahtarı
Patatrak'ın zincirlerinin anahtarı
Ana Anahtar
Tahta Anahtar
Fildişi Anahtar
Yeşil Mücevher Anahtar
Gizemli El Yazması
Paket
Paket teslim edildi
Kor Shelian'ın güveni kazanıldı
Arkana'nın Sözleşmesi
Lanfar Su Yılanı
Karar verildi
Timotheus'tan Haber
Kaçakçıdan Mesaj
Fare Dili - İnsan Dili Sözlüğü, 1. Cilt
Test Diploması
Sahte Evraklar
Akasya'nın Parmağı
Beril'in Parmağı
Volvera'nın Parmağı
Landel Adaları Tapusu
Toprak Numunesi
Malikane Yankısı
Gejz İksiri
Kraliyet Arması
Rahatlatıcı Tütsü
Yraen'in Kılıcı
Marvel Baharatı
Baharat yerleştirildi
Ağaç hayaleti ikna edildi
Öküz Değirmeni İncelemesi
Su Değirmeni İncelemesi
Yel Değirmeni İncelemesi
El Değirmeni İncelemesi
Güçlüyürek geldi
Üzücü Gerçekler
Yanlış İpuçları
Azeruti'nin Mızrak Ucu
Dutlu Küçük Şişe
Çamurlu Küçük Şişe
Vial
Jennes için boş küçük şişe
Sümüklü Ok
Odun Kömürü Dersi
Judok'un Atkısı
Kaydırmayan Eldiven
Avidel Arenası Kahramanı
Brack Arenası Kahramanı
Vermeer Arenası Kahramanı
Guvin bulundu
Azeruti'nin Mızrakları
Bahar Kuluçkası Altıgeni
Hipnotrop
İgmara yenildi
Sığınak bulundu
Talimatlara uyuldu
Davetiye
Sorem Schubert'in dersine davet
Jaga ikna edildi
Yavru Tortan kurtarıldı
Kris
Çözümün anahtarı
Olven'in son dersi
İzin sonu
İzin sonu
Heykel mutlu
Azeruti'nin Mızrağı
Hediye teslim edildi
Çember tamamlandı
Kel kafalı şoför geldi
Şahin yenildi
Yuva imha edildi
Yaban Domuzu deliği terk ediyor
"Ejderhalarla Nasıl Arkadaş Olunur" Destanı
Leon güvende
Leon ve Lucia yenildi
Ufaklıklar dersni aldı
Yağmacılar artık tehlike olmaktan çıktı
Asa topuzunun sırrı
Tavsiye Mektubu
Tavsiye Mektubu
Gizli tuzağın nerede bulunduğu bilgisi
Okült Kitabı
Oger artık tehlike olmaktan çıktı
Tüccar memnun edildi
Ast Çekici
Golem Topuzu
Mela'nın Madalyası
Osayuk'un Madalyası
Mela
Ot Karışımı
Bir ev hizmetçisinin hatıraları
Fain'in görevi tamamlandı
Canavar yenildi
Gözlem Notları
Kil Yumurtası
Saksağan Yumurtası
İyi Yetiştirilmiş Ayı
Horaldo güvende
Horaldo serbest
Varen Parşömenleri
Kara Parşömen
Patatrak serbest
Taştan Küçük Ağaç
Parlak Taş
Manyetit Parçası
Gümüş Tüy
Mavi Kaya Tüyü
Domano Tüyü
Odiemel Tüyü
Tolriadum putridis
Mürekkep Fıçısı
Kapılar kuruldu
Titreyen kapılar
Rusalianar İksiri
Ayna tozu
Elle tutulamayan şeylerin delili
Malikane Raporu
Tıbbi rapor
Firdill Landel hakkındaki rapor
Madene göz atıldı
Jennes Muff'un teşekkürü
Olven'in teşekkürü
Arşidük'le toplantı
Keşifle ilgili bilgileriler
Arama Sonucu
Eve geri dön
"İnsanlar Arasındaki Fareler" Romanı
Harabe aranıldı
Russula
Kapanabilir Çanta
Sandaris güvende
Çeliğin sırrı
Selian
Selian güvende
Borzem'ler için yapılan iyilikler
Shai
Sorem Schubert iyileştirildi
İskelet imha edildi
Tuhaf Madde
Okult Simgesi
Azeruti'nin Düğmesi
Deneme: "Sandria, bir hayal"
Her şey hazır
Geçmişte kalan bir savaşın izleri
Şüpheli izler
Pelma Pençe'nin görevleri yerine getirildi
Meydana çıkan dolandırıcılık
Genç kızları bul
Biraz su
Teslimat
Virüs yenildi
Uyarılan komşu
Sotta iyileşti
Sotta korunuyor
Kabuklu Kurbağa Yemi
Çatışma çözüldü
Açık kapı
İlk tünel keşfetildi
Zor seçim
Wolfric ikna edildi
Wolfric ile anlaşma
Takım bulundu
Cadı yenildi
Hazine elde edildi
Lightning rod
Successful infiltration
Dönüşüm gözlemlendi
Second resource obtained
First resource obtained
Gregrosteinus caught
Gregorsteinus defeated
Sectarian conflict solved
Decision taken
Carak seconded
Neutral choice
Zarova seconded
İlginç buluş
Köy araştırıldı
Strangeness observed
Taşyiyenler hakkındaki gerçek
Terror eliminated
Francesca'nın Anahtarı
Timotheus'la Anlaşma
Mifune'yle anlaşmalı olarak
Perenella'yla Anlaşma
Vera di Savoria'yla Anlaşma
Sahod'la Anlaşma
Mederick görevi raporu
Mederick ...
... gerçekleştirilen suikast ...
... şahidi ...
Mederick'in sırrı
... bir soylu ...
... eşi ...
Mahir'in ifadesi
Kamilin'in ifadesi
Perenella'nın İfadesi
Mutant Anahtarı
Perenella'nın ikna edildi
Mahir ikna edildi
Kamillin ikna edildi
İşkence Tılsımı
Oger'in yenilgisi
Birinci tabur yenildi
Terk Edilmiş Kulübe
Nunzio'nun yardımı
Şüpheli İşaret
İlk İpucu
Mektup arkadaşı bulundu
Sorem Schubert'in sihir dedektörü
Tahkikatın sonu
Hırsız yakalandı
Aydınlatıcı Rapor: Gözlem Evi
Aydınlatma Raporu: Pazar
Şairin sorunu çözüldü
Boris ikna edildi
Petra ikna edildi
Düşes'in Resmi
Renik portresi
Arşidük'ün Portresi
Boris'in desteği
Ders Karnesi
Aydınlatma Raporu: Akademi
Naharagit Sözleşmesi
Aydınlatma Görevi: Pazar
Aydınlatma Görevi: Gözlem Evi
Aydınlatma Görevi: Akademi
Lurancia'nın Raporu
Rapor incelendi
Kasap püskürtüldü
Şahinci bilgilendirildi
Acil yardım
Heykelin Ayakları
Heykelin Kolları
Torso Heykeli
İlk inceleme tamamlandı
Üçüncü inceleme tamamlandı
İkinci inceleme tamamlandı
Novel cesaretlendi
Domuz Ayısı hakkında ilk bilgiler
Domuz Ayısı hakkında daha fazla bilgi
Pençe ailesi kurtarıldı
Başarılı Değerlendirme
Hipogrifon Mührü
Domuz Ayısı alt edildi
Kimera Derisi Haritası
Gizemli Zarf
Açık artırma kazanıldı
Potkal #1
Hipogrifon Klanı hakkındaki söylentiler
Feldon konuşmaya hazır
Bilinmeyen bağlantı
İç huzuru
Tuhaf Tablo
İtiraf
Gamael ikna edildi
Amarane beklenildi
Sahtecilik Atölyesinin Anahtarı
Esirin bulunduğu yer
Gunnar konuşmaya hazır
Kedi Tasması
Behemoth'un Anahtarı
Ksante cinayetinin ipucu
Masumiyet delili
Olay yeri incelendi
Nathael ikna edildi
Onaylı Kefil
Açıklama yapıldı
Ksantes'in kaybolması aydınlatıldı
Boris yendi
Yoldaşın namı yenilendi
Galen'in ifadesi
Vinneron'ların dostluğu
Kayıplardan haber var
Hegranne konuşmaya hazır
Tırpancı'nın Anaharı
Vakit doldu
Kara Okçu'lar ikna edildi
Ustanın gerçek ismi
Gözlem
Hatıra
Finorg ikna edildi
Galen'in ifadesi
Nikolas'ın ifadesi
Antanon'un ifadesi
Eiron artık eskisi kadar düşmanca yaklaşmıyor
Elias ikna edildi
Migaly'den Mektup
Garip Pençe
Ustanın Adı
Tanıma
Caleron'lar memnun
Mor Atkı
Kara Okçu'ların suskunluğu
Fargirson'ların suskunluğu
Deniz Boğası'nın suskunluğu
Eiron'un yanıtı
Oberon'un Şükranı