Etken Maddeler

Items

Name
İpek Jölesi
Ateşogron
Dehşetli Tespih Böceği Külü
Pasyiyen Dikeni
Kılıç Sineği Dikeni
Antik Kertenkele Pulu
Kabuklu Kurbağa Pulu
Suikastçi Dişi
Dehşetli Mavi Tespih Böceği Tozu
Dehşetli Sarı Tespih Böceği
Kara Hatıra Buharı
Orman Ahtapotu Dokunacı
Canavarsı Hamam Böceği Gözleri
Gök Rüya Damlası
Deniz Rüya Damlası
Orman Rüya Damlası
Eliandel Yiyen Dikeni
Orman Hayaleti Esansı
Grizzly Pençesi
Kutsal Leş Böceği Yumurtaları
Altın Landel Vaşağı Kılı
Dehşetli Kara Tespih Böceği Tozu
Zambadi Zehri
Lanfar Orman Ahtapotu Dokunacı
Kutsal Leş Böceği Gözleri
Canavar Sineği Kanadı
Kara Dokumacı Kozası
Kara Mantikor Kalbi
Canavar Larva Salyası
Kara Dokumacı Salyası
Alfa Kabuklu Kurbağa Dili
Nekrofluid
Georg'un Tırnağı
Alchimideon Plazması
Hayalet Plazması
Mutant Vargrimm Kılı
Çürük Ayı Ahtapotu Dokunacı
Dehşetli Dev Tespih Böceği Zırhı
Kraliyet Borazanı
Krodor'un Dişi
Scorpidus Dikeni
Scorpidus Pençe Parçaları
Kızıl Kurt Pençeleri
Saatçi Mekanyumfluid
Araknidas Gözü
Hegranne'nin Parfümü
Beyaz Katoblepas Tüyü
Krodor'un İşleyen Kafası
Haydutun Omurgası
Buzulkaya Kalbi
Drakonik Kalp
Böğürtü
Karınca Dikeni
Kriyanod Yığını
Nekrotik El
Örümcek Şahini Tüyü
Titan Tozu
Deniz Anası Retinası
Suskunluğun Kanı
Ahtapot Dokunacı
Balurggor Kasırgası
Kene Dikeni
Urahn Yüzgeci
Sis Avcısı Tüyü
Altın Dikeni
Gregorantler
Denhium
Quasishasa Bıyığı
Bestamonfus Kabuğu
Felixvoris Gözleri
Ebedi pul
Pentazoeuil Treforus
Kır faresinin böbrek taşı
Sis Avcısı'nın Gagası