Şahbaz Dağları

Territory:Şahinistan
Landform:SıradağlarSıradağlar
Difficulty:16
Risk Level:

Sites

NameCoordinatesLandformDifficultyRisk Level
Kusursuz Taş Ocağı(124:160)SıradağlarSıradağlar20
Külkaya Taş Ocakları(100:139)SıradağlarSıradağlar16
Prens Malikanesi(95:131)SıradağlarSıradağlar220.5
Hurlandgol Uçurumu(110:158)SıradağlarSıradağlar45
Faurasch Kulesi(95:160)SıradağlarSıradağlar16

Items

NameRatio
Sis İncisi50%
Okült Artefakt Parçası50%
Asil Artefakt Parçası10%
Büyük Mermer Kütlesi30%
Gümbürtü Kömürü30%
Kabile Anlaşması75%
Gizli Anlaşma50%
Siyasi İyilik80%
Askeri İyilik100%
Mermer Kumu150%
Kara Kömür100%
Antrasit140%
Kok Kömürü60%
Mermer Kütlesi150%
Küçük Ham Elmas100%
Küçük Ham Zümrüt100%
Küçük Ham Garnet100%
Viperin80%
Azurit Madeni75%
Manyetit Madeni100%
Altın Dal70%
Amemasu30%
Mavi Silur100%
Maliko100%
Maliko100%
Çipura80%
Mezgit80%
Skrida70%
Çatal Morina40%
Anlaşma100%
Tavuklar100%
Tavşan100%
Arılar80%
Marn Kumu100%

Units

NameRatio
Şahin50%
Koruma10%
Genç Soylu30%
Diplomat20%
Komplocu10%
Casus40%
Asker60%
Komutan25%
Yetiştirici10%
Hizmetkar40%
Bekçi80%
Dev Adam90%
Demirci10%
Maden Tarayıcısı10%
Dökümcü10%
Oduncu10%
Odun İşçisi10%
Dülger10%
Bitki Toplayıcısı10%
İksirci10%
Çiftçi10%
Kuyumcu10%
Dikişçi10%
Sepici10%
Taş Kesici10%
Taşçı10%
Duvarcı10%
Kaşif10%
Arkeolog10%
Mühendis10%
Simyacı10%
Konuşmacı10%
Tüccar10%