Bogg'un Dükkanı

Bogg'un Dükkanı

Zone:Boggun Sapları
Resident:Bogg Juris

Items

Name
Rende
Bıçak
Kulp
Göknar Kerestesi
Kılavuz: Kulp
Kılavuz: Sopa