Gourin Demirhanesi

Gourin Demirhanesi

Burada alıştırma yapmak için basit malzemeler bulabilirsin.

Zone:Gurin'lerin Demirhanesi
Resident:Karl Gourin

Items

Name
Demirci Çekici
Bakır Külçesi
Kılavuz: Bıçak
Kılavuz: Hançer