Bogie'nin Arabası

Bogie'nin Arabası

Arabaya baktığında gözüne çarpan ürünler:

Zone:Aleni Demircilik
Resident:Bogie Koltarim

Items

Name
Metal Bileklik
Demirci Çekici
Eldiven
Ateş Odunu
Kulp