Vurmalı silah saldırısı merhemi hazırla

Vurmalı silah saldırısı merhemi hazırla

Simya: 30

Magnam, Hydram ve Radiam bu merhemi etkiler.

Duration07:38:20
DifficultySimya - 30
PropertiesIsStackable
Buildings
Recipe

Result

NameChancesQuantity
Vurmalı Silah Saldırısı Merhemi100%1

Components

NameQuantity
Etken Maddeler3
Etken Maddeler3
Kemik1
Pota1