Kesici silah saldırısı merhemi üret

Kesici silah saldırısı merhemi üret

Simya: 30

Elioam, Stratam ve Ethernam bu merhemi etkiler.

Duration07:38:20
DifficultySimya - 30
PropertiesIsStackable
Buildings
Recipe

Result

NameChancesQuantity
Kesici Silah Saldırısı Merhemi100%1

Components

NameQuantity
Etken Maddeler3
Etken Maddeler3
Kemik1
Pota1