Darbeli silah saldırısı merhemi yap

Darbeli silah saldırısı merhemi yap

Simya: 30

Radiam, Pyram ve Elioam bu merhemi etkiler.

Duration07:38:20
DifficultySimya - 30
PropertiesIsStackable
Buildings
Recipe

Result

NameChancesQuantity
Darbeli Silah Saldırısı Merhemi100%1

Components

NameQuantity
Etken Maddeler3
Etken Maddeler3
Kemik1
Pota1