Kuyumculuk sanatı merhemi üret

Kuyumculuk sanatı merhemi üret

Simya: 20

Lithram, Ethernam ve Phonam bu merhemi etkiler.

Duration07:38:20
DifficultySimya - 20
PropertiesIsStackable
Buildings
Recipe

Result

NameChancesQuantity
Kuyumculuk Sanatı Merhemi100%1

Components

NameQuantity
Etken Maddeler3
Etken Maddeler3
Kemik1
Pota1