Odunculuk merhemi üret

Odunculuk merhemi üret

Simya: 20

Frimam, Magnam ve Ethernam bu merhemi etkiler.

Duration07:38:20
DifficultySimya - 20
PropertiesIsStackable
Buildings
Recipe

Result

NameChancesQuantity
Odunculuk Merhemi100%1

Components

NameQuantity
Etken Maddeler3
Etken Maddeler3
Kemik1
Pota1