Seyahat Sığırı

Seyahat Sığırı

  • 25Nakliyat
  • 25Ova
  • 20Orman
  • 20Tepelik
  • 15Sıradağlar
  • 15Kar
  • 15Direniş
Name:Seyahat Sığırı
Type:Yoldaşlar G1
Interest:Prestij - 30

Task

Name Trade Difficulty Duration Type
Bir Seyahat Sığırı müzayedesi organize et Genel-102:46:40Yoldaşlar G1