Savaş Atı

Savaş Atı

  • 10Liderlik
  • 25Ülke
  • 20Ova
  • 15Orman
  • 15Tepelik
  • 10Sıradağlar
  • 15Bataklık
  • 4Vahşilik
Name:Savaş Atı
Type:Atlar

Task

Name Trade Difficulty Duration Type
Bir Savaş Atı Seç Yetiştiricilik2002:46:40Atlar