Fibre

Objets

Nom
Fibre de chanvre
Fibre de lin
Fibre de coton
Fibre d'ortie
Fibre de laine
Fibre de soie
Fibre de mohair
Fibre de nicheurnoir
Fibre d'araknirar
Fibre d'olkznar
Fibre de jutug
Fibre de wingu
Fibre de solardran