Broń drewniana

Items

Name
Strzała
Laska
Maczuga
Młot
Pałka