Broń metalowa

Items

Name
Kryształowa Halabarda
Bardysz
Halabarda
Ranseur
Lodołamacz
Krótki miecz
Długi miecz
Rapier
Sztylet
Sztylet
Ostrze Cienia
Szabla
Siekiera bojowa
Siekiera wojenna
Topór
Włócznia
Włócznia wojenna
Pika
Morgensztern
Cep
Buzdygan
Młot bitewny
Młot wojenny
Maczuga