Broń kamienna

Items

Name
Runiczna berło-maczuga
Maczuga
Młot wojenny
Berło-maczuga
Bułat Zagłady