Zbroja płytowa

Items

Name
Runiczny napierśnik płytowy
Runiczny karwasz płytowy
Runiczne nagolenniki płytowe
Runiczne rękawice pancerne
Runiczny hełm pełny
Hełm pełny
Karwasz płytowy
Rękawice pancerne
Nagolenniki płytowe
Napierśnik płytowy
Runiczne kozaki płytowe
Kozaki płytowe