Wieża Serwin (A4)

Site:Wieża Serwin
Landform:JaskinieJaskinie
Difficulty:6
Risk Level:0.3
Skills: