Artefaktlar

Items

Name
Sıradan Artefakt Parçası
Askeri Artefakt Parçası
Okült Artefakt Parçası
Asil Artefakt Parçası
Runik Artefakt Parçası
Kara Büyü Artefakt Parçası
Okra Madalyası
Okra Figürü
Zius Madalyası
Zius Figürü
Xiru Madalyası
Xiru Figürü
Vark Madalyası
Vark Figürü
Sair Madalyası
Sair Figürü
Pior Madalyası
Pior Figürü
Nirm Madalyası
Nirm Figürü
Lodo Madalyası
Lodo Figürü
Kria Madalyası
Kria Figürü
Ghur Madalyası
Ghur Figürü
Fira Madalyası
Fira Figürü
Brim Madalyası
Brim Figürü
Boen Madalyası
Boen Figürü
Arto Madalyası
Arto Figürü
Vuuz Madalyası
Vuuz Figürü
Dukyos Madalyası
Dukyos Figürü
Baronis Madalyası
Baronis Figürü
Comtiar Madalyası
Comtiar Figürü
Princania Madalyası
Princania Figürü
Royor Madalyası
Royor Figürü
İmparator Yayı
İmparator Figürü
Boen Heykelciği
Ghur Heykelciği
Kria Heykelciği
Pior Heykelciği
Sair Heykelciği
Xiru Heykelciği
Zius Heykelciği
Okra Heykelciği
Vuuz Heykelciği
Okra Mührü
Zius Mührü
Xiru Mührü
Sair Mührü
Pior Mührü
Kria Mührü
Ghur Mührü
Boen Mührü
Vuuz Mührü
Dukyos Mührü
Baronis Mührü
Comtiar Mührü
Princania Mührü
Royol Mührü
İmparator Mührü
Antik Kristal Tabelası
Antik Metal Tabelası
Antik Taş Tabelası