Takı

Items

Name
Rusilak Kolye Ucu
Tahta Bileklik
Metal Bileklik
Taş Bileklik
Vahşet Bilekliği
Bitki Bilekliği
Moda Bileklik
Ata Yüzüğü
Haydut Yüzüğü
Vyvar Yüzüğü
Gregorsteinus'un Yüzüğü
Ata Kolyesi
Haydut Kolyesi
Gregorsteinus'un Kolyesi
Vyvar Kolyesi
Yüzük
Karabaş Yüzüğü
Scorpidus Yüzüğü
Bileklik
Kral Dağ Keçisi Bilekliği
Denizlerin Haydutu Bilekliği
Broş
Araknidas Broşu
El Takısı
Kolye
Kolye Ucu
Beyaz Katoblepas Kolye Ucu
Krodor Kolye Ucu