Region:Kılıçkaya Dağları
Coordinates:(62:264)
Landform:SıradağlarSıradağlar
Difficulty:20
Risk Level:
Skills: