Maron Filason

Maron Filason

556555
607055
  • 60Urban
Name:Maron Filason
Type:Truans

Encounter tasks

Name
Attack Oklan

Loot

Takes: 2-3

NameChancesQuantity
Criminal pact35.7%1